Gökte burçlar yaptık ve onu seyreden kimseler için süsledik!

Gökte burçlar yaptık ve onu seyreden kimseler için süsledik!

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Hicr Sûresi 16-21. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

16, 17, 18-And olsun ki (biz), gökte burçlar yaptık ve onu, seyreden kimseler için süsledik! Hem onu, her kovulmuş olan şeytandan koruduk. Ancak kulak hırsızlığı eden olursa, onu da apaçık parlak (yakıcı) bir ateş parçası ta‘kib eder.

19, 20-Yeryüzünü ise yaydık; oraya sâbit dağlar yerleştirdik ve orada ölçülü herşeyden (her nebâttan) bitirdik. Hem orada, gerek sizin için, gerekse rızık vericileri olmadığınız (etrâfınızdaki) kimse(ler) için geçim vâsıtaları kıldık.

21-Hiçbir şey de yoktur ki, onun hazîneleri yanımızda olmasın; artık onu ancak belli bir miktarda indiririz.