Gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları, oyuncu olarak yaratmadık

Gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları, oyuncu olarak yaratmadık

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Duhan Suresi 34-39. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor

34,35 . (Ey Resûlüm!) Şübhesiz bunlar (o sana inanmayanlar), gerçekten diyorlar ki: “O (ölüm), ancak (dünyadaki) ilk ölümümüzdür. Biz (bundan sonra) diriltilecek kimseler de değiliz.”

36 . “Eğer (iddiânızda) doğru kimseler iseniz, o hâlde atalarımızı (geri) getirin!”

37 . Bunlar mı hayırlı, yoksa (sâlih bir zât olan) Tübba‘(ın müşrik) kavmi ile onlardan öncekiler mi? (Biz) onları(n hepsini) helâk ettik. Çünki onlar, suçlu kimseler idiler!

38,39 . Hâlbuki gökleri ve yeri ve ikisi arasında bulunanları, oyuncu olarak yaratmadık. Onları ancak hak ile yarattık; fakat onların çoğu bilmiyorlar.