Gökleri, yeri ve arasında bulunanları altı günde yarattık, bize hiçbir yorgunluk da dokunmadı

Gökleri, yeri ve arasında bulunanları altı günde yarattık, bize hiçbir yorgunluk da dokunmadı

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Kaf Sûresi 36-38. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

36-(Biz) onlardan (Mekke’lilerden) önce, nice nesilleri helâk ettik ki, onlar kendilerinden kuvvetçe daha şiddetli idiler; bu yüzden diyar diyar dolaştılar. (Hiç ölümden) kurtuluş var mı?

37-Şübhesiz ki bunda, kalbi olan veya (fikren) hazır bulunup kulak veren kimseler için gerçekten bir ibret vardır.

38-And olsun ki, gökleri ve yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde yarattık. Bize hiçbir yorgunluk da dokunmadı.