Geri çevrilme imkânı olmayan bir gün gelmezden önce davete icâbet edin!

Geri çevrilme imkânı olmayan bir gün gelmezden önce davete icâbet edin!

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Şûrâ Suresi 47-48. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

47 . Allah tarafından (tehdîd olunduğunuz ve başkalarınca) kendisi için geri çevrilme (imkânı) olmayan bir gün gelmezden önce, Rabbiniz(in da‘vetin)e icâbet edin! O gün ne size sığınacak bir yer, ne de sizin için (günahlarınızı) inkâr etme(ye bir çâre) vardır!

48 . Buna rağmen yüz çevirirlerse, artık (biz) seni onlara muhâfız olarak göndermedik. Sana düşen ancak tebliğdir! Bununla berâber doğrusu biz, insana tarafımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman, onunla sevinir. Fakat ellerinin takdîm ettiği (işlediği günahlar) yüzünden başlarına bir kötülük gelirse, o takdirde gerçekten insan çok nankör bir kimse olur.