Gecenin az bir kısmında uyurlardı, seherlerde de istiğfâr ederlerdi

Gecenin az bir kısmında uyurlardı, seherlerde de istiğfâr ederlerdi

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Zâriyât Sûresi 15-19. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

15, 16-Şübhesiz ki takvâ sâhibleri, Rablerinin kendilerine verdiğini almış kimseler olarak, Cennetlerde ve pınar başlarındadırlar. Çünki onlar, bundan önce iyilik eden kimselerdi.

17, 18-Gecenin az bir kısmında uyurlardı. Seherlerde de onlar istiğfâr ederler (mağfiret dilerler)di.

19-Onların mallarında, dilenen ve (iffetinden dolayı dilenmeyen) yoksul için bir hak vardır (verirler)!