Gece ile gündüz, güneş ile ay da O’nun kudretinin delillerindendir

Gece ile gündüz, güneş ile ay da O’nun kudretinin delillerindendir

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Fussilet Suresi 37-38. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

37 . Gece ile gündüz, güneş ile ay da O’nun (kudretinin) delillerindendir. Eğer sâdece O’na (Rabbinize) ibâdet ediyorsanız, güneşe de, aya da secde etmeyin; onlarıyaratan Allah’a secde edin!

38 . Buna rağmen büyüklük taslarlarsa, artık (bilsinler ki) Rabbinin katında bulunanlar (melekler), hiç usanmadan gece gündüz O’nu tesbîh ederler.