Gayr-ı meşru işlerde akıl zarar kaynağı, din işlerinde ise akıl sevinç kaynağıdır

Gayr-ı meşru işlerde akıl zarar kaynağı, din işlerinde ise akıl sevinç kaynağıdır

Hadis-i Şerif

Bismillahirrahmanirrahim

Ebu'd-Derda (ra) rivayet ediyor. Resulullah (asm) şöyle buyurdular:

Az bir İlâhî tevfike mazhar olan, aklı çok olandan daha hayırlıdır. Dünyanın gayr-ı meşru işlerinde akıl zarar kaynağı, din işlerinde ise akıl sevinç kaynağıdır.

(Camiüssağir-6151)