Risale-i Nur Külliyatındaki Kitaplara Mücmel Bir Bakış

Bu yazımızda Risale-i Nur Külliyatındaki kitapların içeriği ve telif tarihleri hakkında kısa ve özet bilgiler vermeye çalışacağız.

SÖZLER

33 adet risaleden oluşmaktadır, 1926-1930 yılları arasında telif edilmiştir.

Allah, kâinat ve insan münasebetlerinin, çağımız anlayışına hitap eden bir üslupla ve Kur'an'ın dürbünüyle anlatıldığı, "insan neden ibadete muhtaçtır; kader nedir, insan kaderinin mahkûmu mudur; kâinat niçin yaratıldı; Kur'an neden mucizedir?" gibi bütün akılları hayrette bırakan ve hiçbir felsefenin halledemediği suallerin cevabını ve insanın imansız yaşayamayacağı gerçeğini ortaya koyan bu eser, Risale-i Nur Külliyatı'nın en mühim eserlerindendir.

MEKTUBAT

Yirmi Beşinci Mektup gibi telif edilmeyenlerle birlikte, Yirmi Yedinci Mektup olan Lahikalar, Otuzuncu Mektup olan İşaratü'l-İ'caz, Otuz Birinci Mektup olan Lem'alar, çıkarıldığında- 29 adet risale vardır. Fakat Yirmi Sekizinci Mektup'un içinde 8 risale, Yirmi Dokuzuncu Mektup'un içinde de 9 risale mevcuttur. Arkasındaki Hakikat çekirdekleri de sayılırsa Mektubat, 45 adet risaleyi içine almıştır. Mektubat 1929-1934 tarihleri arasında telif edilmiştir.

Bu eserde günümüz insanına yol gösteren mektuplar bulunmaktadır. Kâinattaki sürekli faaliyetin sırrı, Tek Allah'a inanç (Tevhid), Peygamber (a.s.m.) mucizeleri, İslam’da reform, milliyetçilik, oruç gibi konularda zihinleri kurcalayan suallere verilen cevaplar ile Risale-i Nur Külliyatı'nın en mühim eserlerindendir.

LEM'ALAR

Telif edilmeyen Beşinci ve Altıncı Lem'alar, Otuz Birinci Lem'a olan Şualar, Lemeat olan Otuz İkinci Lem'a Mektubat'ta olduğundan ve Otuz Üçüncü Lem'a olan Mesnevi-i Nuriye çıkarıldığında- 28 adet risale içermektedir. Lem'alar, 1932-1936 tarihleri arasında telif edilmiştir.

Gençlere, öğrencilere, hasta ve yaşlılara, ilim adamlarına, hanımlara daha doğru bir deyişle hepimize gerekli olan hayat ve iman prensiplerinin yer aldığı bu eserde Allah'ın varlığının kesin ispatı, Peygamberimizin (a.s.m.) bizzat yaşayarak gösterdiği saadet yolu, aile hayatının huzur prensipleri, iman kardeşliğini pekiştiren esaslar, günahın psikolojik tahlili ve günahtan kurtuluş yolları gibi konular ele alınmaktadır.

ŞUALAR

15 adet risaleden oluşmaktadır, 1936-1949 tarihleri arasında telif edilmiştir.

Kâinattan yaratıcısını soran bir seyyahın gözlemleri, bütün varlıkların dilinden tevhid delilleri; insanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi; ahir zamanda gelecek olan Deccal ve Süfyan gibi müthiş şahsiyetlerin mahiyetlerinin izahı ve bu konuda Hadis-i Şeriflerin açıklaması gibi çeşitli konuların yer aldığı mühim bir eserdir.

MESNEVİ-İ NURİYE

12 adet risaleden oluşmaktadır. 1920-1924 yılları arasında Arapça olarak yazılmıştır.

Bildiğimiz kadarıyla içerdiği risalelerin telif tarihleri şöyledir:

Katre (1922)

Zeylü'l-Katre (1922)

Habbe (1922/1922)

Zeylü'l-Habbe (1922)

Zerre (1922)

Şemme (1922)

Zeyl (1922)

Zühre (1923)

Zühre'nin Zeyli (1923)

Hubab (1923)

Zeylü’l-Hubab (1923)

Risale-i Nur Külliyatının bir çekirdeği, insana Rabbini tanıtan yolların, nefisle mücadelesinde takip edeceği esasların, iman hakikatlerinin açıklamalarının yer aldığı, Risale-i Nur Külliyatı'nın fihristesi ve bir nevî fideliği addedilen bu eser Bediüzzaman'ın ilk eserlerindendir.

İŞARATÜ’L-İ’CAZ

Tam adı İşârâtü'l-İ'câz fî Mazanni'l-Îcâz olan eser Arapça olarak (1914-1915) yılları arasında telif edilmiştir. Bakara suresi 33. Ayete kadar ayetlerin klasik anlamda tefsiri yapılmıştır.İlk defa 1918 yılında basılmıştır.

Merhum Mehmet Akif’in İşaratü’l i’caz tefsiri hakkındaki sözleri, Emirdağ Lahikası’nda şöyle geçmektedir: “En büyük âlim odur ki, bu tefsîri anlasın. Değil ki emsâlini (benzerini) yapabilsin.”

BARLA LÂHİKASI

1926-1935 yılları arasında telif edilmiştir.

Risale-i Nur'un Barla'da neşre başladığı dönemde ilk talebelerinin samimî hissiyat, kalbî ve ruhî istifadelerini dile getirdikleri mektuplar ve Bediüzzaman'ın bunlara verdiği cevapları içine alan bu eser Risale-I Nur yoluyla yapılan iman ve Kur'an hizmetinin meslek ve metodunu belirlemektedir.

KASTAMONU LÂHİKASI

1936-1943 yılları arasında telif edilmiştir.

Nur müellifinin, Kastamonu'da talebeleri ile Nur'un inkişafı, mahiyeti, iman hizmeti, talebelerin hizmet tarzları ve din düşmanları ile mücadele şekillerini konu edinen karşılıklı mektuplardan oluşan bu eser bilhassa yazıldığı zaman itibariyle bir devrin iman ve Kur'an hizmetinin özeti ve içtimâî bir dersidir.

EMİRDAĞ LÂHİKASI

Emirdağ Lahikası-I (1944-1947), Emirdağ Lahikası-II (1949-1960) yılları arasında telif edilmiştir.

Nur müellifinin, Emirdağ'da ikameti esnasında Isparta, Kastamonu, İstanbul, Ankara ve üniversite talebeleri ile Anadolu' daki talebelerine hizmetleri ve onların suallerine cevaben yazdığı mektuplar iman ve Kur'an hizmetinin günümüzdeki içtimâî vechesini ortaya koymaktadır.

SİKKE-İ TASDİK-İ GAYBİ

Kur'an-ı Kerim'in 33 âyetinin, Hazret-i Ali'nin (r.a.) ve Abdulkadir Geylani'nin Risale-i Nur'a gaybî işaretlerinin izahının yer aldığı bu eser Risale-i Nur Külliyatının mânâ alemindeki yerini ve ehemmiyetini ortaya koyan önemli bir eserdir.

TARİHÇE-İ HAYAT

Tarihçe-i Hayat, Said Nursî'nin öğrencileri ve sevenleri tarafından hayatına dair bilgilerin derlenerek, 1958'de Said Nursî'nin gözetiminden geçmiş ve düzenlediği şekilde yazılmış biyografik ve dini bir eserdir. Ayrıca kitapta Said Nursî'nin öğrencileriyle olan mektuplaşmalarına da yer verilmiştir. Ayrıca eserin içine "Ayetü'l Kübra" ve "Münacat" gibi İslâmî konular da ilave edilmiştir. Risale-i Nur'dan önceki hayatı yeğeni Abdurrahman'ın yazarak 1919'da İstanbul'da bastırdığı küçük tarihçe-i hayatından alınmıştır.

1946'da teksir makinesi alındıktan sonra, diğer mecmualardan alınan risalelerle derlenen mecmualar:

Asa-yı Musa, Zülfikar, Sikke-i Tasdik-i Gaybi, Tılsımlar ve Siracun Nur

Kaynaklar:
https://sorularlarisale.com/bilindigi-gibi-risale-i-nur-kulliyati-on-dort-kitapta-toplanmistir-ancak-eserlerde-yuz-otuz-kusur-risaleden-bahsedilir
https://sorularlarisale.com/risale-i-nur-kulliyatinin-telif-tarihleri-hakkinda-kronolojik-bilgi-verir-misiniz
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tarih%C3%A7e-i_Hayat#:~:text=Tarih%C3%A7e%2Di%20Hayat%2C%20Said%20Nurs%C3%AE,biyografik%20ve%20dini%20bir%20eserdir.
https://risale.online/soru-cevap/risale-i-nur-mecmualarinin-telif-tarihleri

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
YORUM KURALLARI: Risale Haber yayın politikasına uymayan;
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve BÜYÜK HARFLERLE yazılmış yorumlar
Adınız kısmına uygun olmayan ve saçma rumuzlar onaylanmamaktadır.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.
4 Yorum