Firavun ve ordusunu, yakalayıp denize atıverdik

Firavun ve ordusunu, yakalayıp denize atıverdik

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Zâriyât Sûresi 38-40. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

38-Mûsâ’da da (ibretler vardır); hani onu apaçık bir delîl ile Fir‘avun’a göndermiştik.

39-Hâlbuki (Fir‘avun) bütün kuvveti (ordusu) ile (îmandan) yüz çevirdi ve (Mûsâ için): “(O) bir sihirbazdır veya bir delidir!” dedi.

40-Bunun üzerine (biz de) onu ve ordusunu, kendisi kınanacak bir kimse olarak yakalayıp hepsini denize atıverdik.