Firavun ordusuyla onların peşine düştü de hepsi boğulup helâk oldular

Firavun ordusuyla onların peşine düştü de hepsi boğulup helâk oldular

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Tâ-Hâ 77-79. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

77 . And olsun ki Mûsâ’ya şöyle vahyetmiştik: “Kullarımı geceleyin (Mısır’dan) yola çıkar; (size) yetişilmesinden korkmadan ve (boğulmaktan) endişe etmeden, denizde onlara kuru bir yol (açmak) için (asân ile denize) vur!”

78 . Derken Fir‘avun ordusuyla onların peşine düştü (ve onlar da açılan yoldan denize girdiler). Bunun üzerine denizden onları kaplayan şey, kaplayıverdi (de hepsi boğulup helâk oldular).

79 . İşte Fir‘avun, kavmini dalâlete düşürdü ve hak yola sevk etmedi.