Ey sihirbaz! Rabbine bizim için duâ et!

Ey sihirbaz! Rabbine bizim için duâ et!

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Zuhruf Sûresi 46-50. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor

46-Celâlim hakkı için, Mûsâ’yı da mu‘cizelerimizle Fir‘avun’a ve ileri gelenlerine gönderdik de: “Gerçekten ben âlemlerin Rabbinin elçisiyim!” dedi.

47-Fakat onlara mu‘cizelerimizi getirdiğinde, o vakit onlar bunlara gülüverdiler.

48-Onlara göstermekte olduğumuz her mu‘cize, mutlaka diğerinden daha büyüktü. Kendilerini (hayatlarını çekilmez kılan çeşitli) azâb(lar) ile yakaladık, tâ ki onlar (küfürlerinden) dönsünler.

49-Bunun üzerine dediler ki: “Ey sihirbaz! (Duânı kabûl edeceğine dâir) (*) sende olan ahdi hürmetine, Rabbine bizim için duâ et; muhakkak ki biz, (o vakit) gerçekten doğru yola giren kimseler (olur)uz.”

50-Fakat kendilerinden azâbı açıver(ip kaldır)ınca, onlar sözlerinden hemen döndüler.

(*) Mûsâ (as) devrindeki kabûle göre “Sâhir (sihirbaz)” ta‘bîri, bir kötüleme ifâdesi olmayıp, bil‘akis hürmeti gösterirdi. Çünki sihirbazlık o zamânın en revâçta, en mu‘teber ilmi idi. (Nesefî, c. 4, 176)