Ey îmân edenler! Allah’a itâat edin! Peygambere de itâat edin!

Ey îmân edenler! Allah’a itâat edin! Peygambere de itâat edin!

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Muhammed Sûresi 33-35. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

33-Ey îmân edenler! Allah’a itâat edin! Peygambere de itâat edin! (*) (Tâ ki) amellerinizi boşa çıkarmayın!

34-Şübhesiz ki inkâr edip Allah yolundan men‘ eden, sonra da kâfir kimseler olarak ölenler yok mu, işte Allah onları aslâ affetmeyecektir!

35-O hâlde gevşemeyin ve siz daha üstün olduğunuz hâlde, (o kâfirleri) sulha da‘vet etmeyin! Çünki Allah, sizinle berâberdir; ve amellerinizi(n sevâbını) aslâ eksiltmeyecektir!

(*)“Evet Cenâb-ı Hakk’a îmân eden, elbette O’na itâat edecek. Ve itâat yolları içinde en makbûlü ve en müstakīmi (istikāmetli olanı) ve en kısası, bilâ-şübhe (şübhesiz) Habîbullâh’ın (Allah’ın en sevgili kulu olan Hz. Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm’ın) gösterdiği ve ta‘kīb ettiği yoldur.” (Lem‘alar, 11. Lem‘a, 54)