Ey iktisatsız, israflı insan! Bu ayetin ders verdiğini anla

Ey iktisatsız, israflı insan! Bu ayetin ders verdiğini anla

Günün Risale-i Nur dersi

Bismillahirrahmanirrahim

BEŞİNCİ NOKTA

İki Meseledir.

BİRİNCİ MESELE: Sâni-i Zülcelâl, ism-i Hakîmin muktezasıyla, herşeyde en hafif sureti, en kısa yolu, en kolay tarzı, en faydalı şekli ehemmiyetle takip ettiği gösteriyor ki, israf, abesiyet, faydasızlık, fıtratta yoktur. İsraf ise, ism-i Hakîmin zıddı olduğu gibi, iktisat onun lâzımıdır ve düstur-u esasıdır.

Ey iktisatsız, israflı insan!

Bütün kâinatın en esaslı düsturu olan iktisadı yapmadığından, ne kadar hilâf-ı hakikat hareket ettiğini bil; 1 كُلُوا وَاشْرَبوُا وَلاَ تُسْرِفُوا âyeti ne kadar esaslı, geniş bir düsturu ders verdiğini anla.

1 : “Yiyin, için, fakat israf etmeyin.” A’râf Sûresi, 7:31.

Bediüzzaman Said Nursi
Asa-yı Musa