Evlerinizi namazgâh yapın ve namazı hakkıyla edâ edin!

Evlerinizi namazgâh yapın ve namazı hakkıyla edâ edin!

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Yunus Sûresi 87-89. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

87 . Mûsâ’ya ve kardeşine: “Kavminiz için Mısır’da evler hazırlayın, evlerinizi namazgâh yapın(*) ve namazı hakkıyla edâ edin! Ve (ey Mûsâ!) Mü’minleri (mükâfâtla) müjdele!” diye vahyettik.

88 . Mûsâ şöyle dedi: “Rabbimiz! Şübhe yok ki sen, Fir‘avun’a ve ileri gelenlerine dünya hayâtında ziynet (şa‘şaa) ve mallar verdin. Rabbimiz! Senin yolundan saptırsınlar diye (mi bunlara mal mülk verdin)? Rabbimiz! (Artık) onların (o azılı kâfirlerin)mallarını yok et ve kalblerini şiddetle sık, öyle ki, elemli azâbı görünceye kadar îmân etmesinler! (Ehl-i îmâna yaptıklarının cezâsını görsünler!)”

89 . (Allah, Mûsâ’ya ve duâsına iştirâk eden Hârûn’a hitâben:) “Şübhesiz ikinizin de duâsı (onların küfürde ısrarları sebebiyle) kabûl olunmuştur; artık istikāmette devâm edin ve sakın o (hakkı, hakîkati) bilmeyenlerin yoluna uymayın!” buyurdu.

(*) Hz. Mûsâ (AS), İlâhî vahyi teblîğ ile Fir‘avun’u hak yoluna da‘vet ettikten sonra Fir‘avun, İsrâiloğullarının mescidlerini yıktırdı ve onları namazdan men‘ etti. Bunun üzerine, nerede ve nasıl namaz kıldıklarının anlaşılmaması için, evlerinde namaz kılmalarına müsâade edilmişti. (Celâleyn Şerhi, c. 3, 390)