Erciyes Ünv. Öğretim Üyesi Alımı

Erciyes Ünv. Öğretim Üyesi Alımı

Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 - Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere daimi statüde profesörler ve doçentler alınacaktır.

2 - Kanuni şartlara haiz adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na bizzat başvurmaları gerekmektedir.

3 - Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmak gerekmektedir.

4 - Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

5 - İlan hakkında Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’nın 0352 4374916 numaralı telefonundan bilgi alınabilir.

6 - Erciyes Üniversitesi öğretim üyeliğine başvurma kriterleri Üniversitemiz web sitesinin (www.erciyes.edu.tr) yönetmelikler bölümünde yer almaktadır.

7 - Ayrıca Erciyes Üniversitesi öğretim üyeliğine başvurma kriterleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sitesinin ana sayfasının Atanma Kriterleri bölümünde yer almaktadır.

8 - Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

PROFESÖRLER İÇİN

- Adayların ilan edilen profesörlük kadrosuna başvurabilmeleri için durumlarının Erciyes Üniversitesi’nde açık bulunan profesörlük kadrolarına başvurma, yükseltilme ve atanma konusunda Senato ilkelerinin ilgili maddelerinde belirtilen şartlara uygunluğunun ilgili birim tarafından kabulü zorunludur.

- Adayların, dilekçe, özgeçmiş ve yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil başarı belgesi, nüfus cüzdanın tasdikli fotokopisi ve 2 adet fotoğrafı (Çalışmalarını kapsayan 6 takım dosya haricinde) Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

- “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesi gereğince profesör adayları yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

DOÇENTLER İÇİN

- 2547 sayılı Kanun’un 25. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,

- Doçentliğe atamalarda en az Üniversitelerarası Kurulun doçentlik sınavı için kabul ettiği ilkeler aranır.

- Adayların, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik belgeleri, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafı (Çalışmalarını kapsayan 4 takım dosya haricinde) Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.