Elli bin sene olan bir günde O’na (arşına) çıkarlar

Elli bin sene olan bir günde O’na (arşına) çıkarlar

Ayet meali

A+A-

Cenab-ı Hak (c.c), Meâric sûresi 1-4. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

[Mekke devrinde nâzil olmuştur, 44 âyettir.]​

Bismillahirrahmanirrahim

1-Bir isteyici, vâki‘ olacak olan bir azâbı istedi.(2)

2-(O azab) kâfirler içindir ki onu (kendilerinden) def‘ edecek kimse yoktur.

3-(O,) meâric’in (semâvâta yükselme vâsıtalarının) sâhibi olan Allah tarafındandır.

4-Melekler ve Rûh (Cebrâîl), mikdârı (sizce) elli bin sene olan bir günde O’na (arşına) çıkarlar.