Elbette bir ağız yapamayacaksın, öyleyse Allah’a şirk yapma!

Elbette bir ağız yapamayacaksın, öyleyse Allah’a şirk yapma!

Günün Risale-i Nur dersi

Bismillahirrahmanirrahim

İ’lem eyyühe’l-aziz!
Sen kendi vücudunu yapmaya kadir değilsin. Ve elin onu icad etmekten kasırdır. Başkaları dahi o işten âciz ve kasırdırlar. İstersen tecrübe et bakalım. Şecere-i kelimat denilen bir lisanı veya muhaberat ve ezvak santralı olarak bir ağzı yap. Elbette yapamayacaksın. Öyleyse Allah’a şirk yapma! 1 اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

İ’lem eyyühe’l-aziz!
Şu görünen âlem, İlâhî bir dükkân ve bir mahzendir. İçerisinde envâen türlü türlü mensucat kumaşlar, mekûlât yemekler, meşrubat şerbetler vardır. Bir kısmı kesif, bir kısmı lâtif, bir kısmı zâil, bir kısmı dâimî, bir kısmı katı bir lüb, bir kısmı mâyi ve hâkezâ, her çeşit bulunur. Lâkin bir kısmı icadî bir nescdir. Bir kısmı da tecellîyata bir nakıştır. Felâsifenin dalâletince, icad ile nakış birdir. Ve o dükkân sahibi de mûcib-i bizzattır.

1 : “Muhakkak ki, şirk pek büyük bir zulümdür.” Lokman Sûresi, 31:13.

Bediüzzaman Said Nursi
Mesnevi-i Nuriye