Eğer bundan vazgeçmezse, perçeminden tutup Cehenneme sürükleriz!

Eğer bundan vazgeçmezse, perçeminden tutup Cehenneme sürükleriz!

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Alak Sûresi 15-19. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor

15-Hayır! Celâlim hakkı için, eğer (bundan) vazgeçmezse, elbette o perçem(in)den tutup (onu Cehenneme) sürükleriz!

16-(O) yalancı, günahkâr perçemden!

17-O zaman çağırsın (bakalım) meclisini!

18-(Artık kendisini Cehenneme atmak üzere) zebânîleri çağıracağız!

19-Hayır! Ona itâat etme! Böylece secde (ve namazına devâm) et ve (Rabbine) yaklaş! (*)

(*) Bu âyet-i kerîme, Kur’ân-ı Kerîm’deki on dört secde âyetinin on dördüncüsüdür.