Eğer bulunduğunuz yerde hastalık çıkarsa kaçma niyetiyle oradan çıkmayınız

Eğer bulunduğunuz yerde hastalık çıkarsa kaçma niyetiyle oradan çıkmayınız

Hadis-i Şerif

Bismillahirrahmanirrahim

Üsâme bin Zeyd (ra) rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuşlardır:

Bir yerde veba hastalığının çıktığını duyarsanız oraya girmeyiniz. Eğer hastalık bulunduğunuz yerde çıkarsa, kaçma niyetiyle oradan çıkmayınız.

(Camiüssağir-700)