Eğer Allah’a güzel bir borç verirseniz, onu size katkat artırır ve size mağfiret eder

Eğer Allah’a güzel bir borç verirseniz, onu size katkat artırır ve size mağfiret eder

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Teğabün 17-18. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor

17 . Eğer Allah’a karz-ı hasen (güzel bir borç) ile borç verirseniz, onu size (katkat) artırır ve size mağfiret eder. Çünki Allah, Şekûr (iyilik edene çok mükâfât veren)dir, Halîm (azabda hiç acele etmeyen)dir.

18 . (O,) gayb ve şehâdeti (gizli olanı ve görüneni) hakkıyla bilendir, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.