Duyduğu sıkıntı verici sözlere karşı Allah'tan daha sabırlı hiç kimse yoktur

Duyduğu sıkıntı verici sözlere karşı Allah'tan daha sabırlı hiç kimse yoktur

Hadis-i Şerif

Bismillahirrahmanirrahim

Ebû Musa el-Eş'arî (ra) rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuşlardır:

Duyduğu sıkıntı verici sözlere karşı Allah'tan daha sabırlı hiç kimse yoktur. İnsanlar O'na evlât isnad ediyorlar, O'na ortak koşuyorlar da buna rağmen onlara afiyet veriyor ve onlan rızıklandırıyor.

(Camiüssağir-7592)