'Dünya Bediüzzaman Ödülleri' düzenlenmeli

'Dünya Bediüzzaman Ödülleri' düzenlenmeli

Yazar Sabri Altun, Risale-i Nur ve Medya sorularını cevapladı

Risale Haber-Haber Merkezi
 
Risale-i Nur’un medya (televizyon, radyo, yazılı basın, internet) kanalları aracılığı ile duyurulması, anlatılması, konuşulması ve tartışılması için uygun kişi ve uygun dil, yakışır üslûb konusundaki düşünceleriniz…
 
Tamamen bu iş için eğitilmiş profesyonel kişilerin yetiştirilmesi gerekir. Böyle kişilerin zaten kullanacağı dil risale endeksli güncel dil olacaktır. Ve bu kişiler ülke çapında popüler olmalı…
 
Bugün bütün dünyanın kullandığı en etkili iletişim araçları ve aygıtları nelerdir? Biz bunları ne kadar kullanabiliyoruz?
 
Bugün bütün dünyanın en çok kullandığı iletişim araçları televizyon ve internettir. İnternet zaman geçtikçe bir numara olma özelliğini taşıyor. Paylaşım siteleri de ayrıca önem kazanmaktadır. Ve biz bunları maalesef bir bütün içerisinde değerlendirdiğimizde “sıfır” oranına yakın kullanıyoruz.
 
Risale-i Nurun iletişim dili konusundaki düşünceleriniz?
 
Risale-i Nurun kendine has dili; çağın tekniğine uygun tanımlamalarla açılımı yapılırsa, ortaya çıkacak Risale endeksli yeni kavramlar sosyal hayatta moda tabir olarak kullanılmaya müsaittir. Mesela; ana rahminde bebeği koruyan amniyon sıvısının risale endeksli açılımında çıkan tabir; “amniyon sıvısından sikke-i samediyet’e” gibi…
 
Televizyon programcılığında karizmatik ve medyatik isimlerin daha etkili olduğu göz önünde bulundurulursa mevcut potansiyelimiz ile tanıtım ne düzeyde yapılabilir?
 
Karizmatik isimlerimiz var lakin medyatik olmadıkları için bu halimizle başarılı bir tanıtım yapmak zordur. Ancak bu karizmatik isimlerimizin ön plana çıkması gerekir.
 
Bilim adamı, gazeteci, sanatçı, yazar gibi mesleklerinde tanınmış isimlerimiz ile televizyon yayımcılığı konusunda harekete geçmemizin zamanı gelmiş midir?
 
Bence geçiyor bile.
 
Nur hareketinin kendi medyası olacaksa bunun alt yapısı nasıl oluşturulabilir? Cemaati kanallar mı olmalı yoksa cemaatler üstü bir anlayışla yeni bir yapılanmaya doğru gidilmeli? Tamamen özel girişimciler eliyle yürütülecek işlere destek mi verilmeli?
 
Dost tv ve Risale Haber'e baktığımız zaman, özel girişimcilerin bu işi daha güzel yapacağını görüyoruz. Dolayısıyla belki yarı özel, yarı cemaatler üstü bir yapılanma daha olumlu olabilir.
 
Risale-i Nur’u ne tür programlar ve formatlar aracılığı ile ekrana taşımalıyız?
 
Öncellikle çocuklara yönelik çalışmalar gereklidir. Bunun içinde çizgi film tekniğini kullanmamız gerekecek. Ayrıca kahramanlarının nurcu olduğu sosyal hayatla iç içe popüler dizilerin yapılması da günümüzde olmazsa olmazlar arasındadır. Batı medeniyetinin direk bilinçaltına hitap ettiği şekil de budur. Bunu biz alternatif medeniyet olarak aynı metotla uygulamalıyız.
 
Toplum neyi niçin seyrediyor? Bizi niçin ve nasıl seyretmeli?
 
Toplum televizyonların çoğunu sorgusuz seyrediyor. Sadece dizi ve programlarda kendisinden bir şeyi bulması yeterli… O sihirli kutu insanları cezp etmiş, peşine takmıştır. Biz kendimizi model insan, model Müslüman olarak sunarsak yani Risale-i Nuru hayatında odaklaştırmış sosyal hayatın içindeki yanlışları, yaşayacağı doğrularla düzelten kahramanlarla seyrettirebiliriz.
 
Risale-i Nur camiasına yakın/uzak TV kanalları ile ilişki kurma ve irtibata geçme konusunda ne gibi çalışmalar yapılabilir?
 
Hangi konu olursa olsun, gerek konuşmacı, gerek programcı, gerekse dizi veya filmciler olarak toplumda popülaritesini kabul ettirmiş bir konumda olmak tüm kapıları açar. Star tv ile anlaşma yapan Nihat Hatipoğlu örneğinde olduğu gibi… Dolayısıyla popüler kişi veya şirketler üretmemiz lazım.
 
Medyanın gündemine Risale-i Nur’u taşımak için yapılması gereken uygun sosyal ve kültürel faaliyetler nelerdir? Bu faaliyetler ile medyayı buluşturma konusunda neler yapılabilir?
 
Eskiden beri yapıla gelen sempozyum ve panelleri daha geniş katılımlı bir hale getirmenin yanında, her hangi bir sanat dalında yahut dünyada örnekleri olan (nobel ve oskar) ödüller gibi ülke ve aynı zamanda dünya çapında “Bediüzzaman ödülleri” düzenlenebilir.
 
Risale-i Nur yayıncılığı yapanlar için yayın standartları ortaya koymak istense, önerileriniz ne olacaktır?
 
Bir kere tüm yayınlarda Risale-i Nur sayfa numaraları aynı olmalı. Onun dışında gazete, dergi ve internet haber portallarında, siyasetin her çeşidinden uzak tamamen tarafsız bir yayın ilkesi seçilmeli. Belki bütün cemaatlerden kurulu bir denetim mekanizması oluşturulabilir.
 
Sizce Risale-i Nurları tanıtmada en etkili araçlar nelerdir? İlk üç tanesini belirtir misiniz?
 
Televizyon, internet, gazete.
 
Yerel, bölgesel, ülke çapında ve uluslar arası platformlarda Risale-i Nur yayınlarına bakıldığında, Cemaatlerin durumu nasıl gözükmektedir?
 
Yerel bölgesel ve ülke çapında baktığımızda “Türkiye’nin ta kendisi” göze çarpmaktadır. Aşırı ve bazı inatçı uçlarla birlikte ekser yoğunluk orta yerde gittikçe ortak paydalarda buluşan bir yapılanma gözükmektedir. En azında bana göre.