Doğudaki Kızlar Okumayı Seviyor

Doğudaki Kızlar Okumayı Seviyor

Uzmanlar okullaşmanın az olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki lise öğrencilerinde okulu bırakma nedenlerini araştırdı.

A+A-

Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu­’da li­se öğ­ren­ci­le­ri­nin yüz­de 17’si­nin eği­ti­mi­ni ya­rı­da bı­rak­tı­ğı belirlendi.

Kız ço­cuk­la­rın­da oku­lu bı­rak­ma ora­nı yüz­de 12.41 ol­du. Bu oran er­kek­ler­de iki ka­tı­na çık­tı.

8 il merkezinde toplam 54 lisede 1106 öğrenciyle yapılan araştırmadan çarpıcı veriler çıktı. Buna göre lise öğrencilerinin yüzde 17’si lise eğitimini yarıda bırakıyor.

Okulu bırakma eğilimine etki eden önemli faktörler etnik ve cinsiyet farklılıkları olarak belirlendi.

Okul dışında kullandığı yaygın dil dikkate alındığında Arap kökenli öğrencilerde okulu bırakma eğilimi yüzde 28 ile en yüksek bulunurken Kürt öğrencilerde yüzde 25 olarak saptandı.

EN DÜŞÜK İL KİLİS

Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden yardımcı Doç. Dr. Hüseyin Şimşek, önceki yıl Güneydoğu Anadolu bölgesindeki lise öğrencilerinin okulu bırakma eğilimlerini ve buna etki eden faktörleri araştırdı.

Şimşek, 8 il merkezinde toplam 54 lisede bin 106 öğrenciyle görüştü. Liselerde okulu bırakma eğilimi Diyarbakır’da yüzde 20,9, Adıyaman’da yüzde 20,3, Şırnak’ta yüzde 19,8 ve Gaziantep’te yüzde 18,8 olarak saptandı.

Bölgede okulu bırakma eğilimi en düşük olan iller ise sırasıyla Mardin yüzde 15,6, Şanlıurfa yüzde 15,4, Batman yüzde 14,5, Siirt yüzde 13,3 ve Kilis yüzde 10,2 oldu. Güneydoğu’da lise öğrencilerinin okulu bırakma eğilimi yüzde 17 olarak belirlendi.

DÜŞÜK STATÜDEN KURTULMA ÇABASI

Okulu bırakma eğilimini etkileyen bireysel farklılıkların başında cinsiyet geldi. Araştırma bulguları incelendiğinde erkek öğrencilerin okulu bırakma eğilimi yüzde 22,05 oldu. Bu oran kız öğrencilerde yüzde 12,41 olarak ortaya çıktı.

Kız öğrencilerin okulu bırakmayı düşünmelerinin erkeklerden az olmasının bölgede kadın nüfusun karşı karşıya kaldığı düşük statü, olumsuz yaşam standartları ve bundan kurtulma isteğiyle ilişkili olabileceğine dikkat çekildi.

BA­ŞA­RI­SIZ ÖĞ­REN­Ci OKU­LU BI­RA­KI­YOR

Oku­lu bı­rak­ma eği­li­mi­ne et­ki eden bi­rey­sel fark­lı­lık­lar­dan bir di­ğe­ri dü­şük not or­ta­la­ma­sı ol­du. Bu oran da yüz­de 33,87 ol­du.

Not or­ta­la­ma­sı dü­şük olan her üç öğ­ren­ci­den bi­ri­sinin oku­lu bı­rak­ma­yı dü­şün­dü­ğü be­lir­len­di. Ai­le­den mem­nu­ni­yet azal­dık­ça oku­lu bı­rak­ma eği­li­mi­nin de be­lir­gin bi­çim­de art­tı­ğı dik­kat çek­ti.

Ai­le­sin­den mem­nu­ni­ye­ti çok yük­sek olan öğ­ren­ci­ler ara­sın­da oku­lu bı­rak­ma eği­li­mi yüz­de 14,3 iken, ai­le­sin­den hiç mem­nun ol­ma­yan­lar­da bu oran yüz­de 33,9’a çık­tı­. Öğ­ren­ci­le­rin sa­hip ol­duk­la­rı kar­deş sa­yı­sı ile oku­lu bı­rak­ma eği­li­mi ara­sın­da güç­lü ve doğ­ru­sal bir iliş­ki bu­lun­du.

Bu­na gö­re 1-2 kar­de­şi olan li­se öğ­ren­ci­le­rin­de oku­lu bı­rak­ma eği­li­mi sa­de­ce yüz­de 11,50 iken, bu oran 3-5 kar­de­şi olan­lar­da yüz­de 15,84, 6,9 kar­de­şi olan­lar­da yüz­de 20, 10 ve üze­ri kar­de­şi olan­lar­da ise yüz­de 38,88’di.

Bugün

HABERE YORUM KAT

YORUM KURALLARI: Risale Haber yayın politikasına uymayan;
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve BÜYÜK HARFLERLE yazılmış yorumlar
Adınız kısmına uygun olmayan ve saçma rumuzlar onaylanmamaktadır.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.