Doğrusu onlar, yapmayacakları şeyleri söylerler

Doğrusu onlar, yapmayacakları şeyleri söylerler

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Şuara Sûresi 224-227. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor

224 . O şuarâ’ya (şâirlere) gelince, onlara azgınlar uyar.

225 . Görmedin mi? Gerçekten onlar (o şâirler) her vâdide şaşkın şaşkın dolaşırlar (da her türlü yalan ve çirkin sözü söylerler).

226 . Ve doğrusu onlar, yapmayacakları şeyleri söylerler.

227 . Ancak îmân edip sâlih ameller işleyenler, Allah’ı çok zikredenler ve kendilerine zulmedildikten sonra (şiirleriyle) intikamlarını alan (mü’min şâir)ler müstesnâ! Zulmedenler ise, nasıl bir inkılab yerine (dünyadaki hâllerinin zıddına) döneceklerini yakında bilecek(ler)dir.