De ki: Bu Kur’ân, büyük bir haberdir!

De ki: Bu Kur’ân, büyük bir haberdir!

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Sâd Suresi 65-70. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

65,66 . De ki: “Ben ancak (Allah’ın azâbını haber veren) bir korkutucuyum! Vâhid (bir olan), Kahhâr (herşeyden en üstün) olan Allah’dan başka hiçbir ilâh yoktur. (O,) göklerin ve yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir, Azîz (kudreti dâimâ üstün olan)dır, Gaffâr (çok bağışlayan)dır.”

67,68 . De ki: “Bu (Kur’ân), büyük bir haberdir! Siz ondan yüz çeviren kimselersiniz.”

69 . “(Onlar Âdem hakkında) tartışırlarken benim o mele-i a‘lâ (melekler topluluğu) hakkında hiçbir bilgim yoktu.”

70 . “Ben ancak apaçık bir korkutucu (peygamber) olduğum için bana vahyediliyor.”