Ceseddeki bir hüceyrede yapılan tasarruf cesedi tasavvur etmeye mütevakkıftır

Ceseddeki bir hüceyrede yapılan tasarruf cesedi tasavvur etmeye mütevakkıftır

Günün Risale-i Nur dersi

Bismillahirrahmanirrahim

İ'lem eyyühe'l-aziz!

Cesedin bir uzvundaki bir hüceyrede yapılan tasarruf, en evvel cesedi tasavvur etmeye mütevakkıftır.

Çünkü, küllün nakışlarıyla, ahvâliyle cüz'ün çok alâka ve münasebetleri vardır.

Öyleyse, cüzde tasarruf, Hâlık-ı Küllün emri altındadır.

Bediüzzaman Said Nursi
Mesnevi-i Nuriye