Cesaretin, güzelliğin, ibâdetin, konuşmanın, ilmin şu tehlikeleri var

Cesaretin, güzelliğin, ibâdetin, konuşmanın, ilmin şu tehlikeleri var

Hadis-i Şerif

Bismillahirrahmanirrahim

Ali (ra) rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuşlardır:

Güzel konuşmanın tehlikesi insanlara karşı kibirlenme ve kendi­sinde olmayan şeyle övünmektir.
Cesaretin tehlikesi zulüm ve haddi aşmaktır.
İyilikseverliğin tehlikesi başa kakmaktır.
Güzelliğin tehlikesi böbürlenmektir.
İbâdetin tehlikesi tembellik ve usanç duymaktır.
Konuşmanın tehlikesi yalan söylemektir.
İlmin tehlikesi unutmaktır.
Yumuşak huyluluğun tehlikesi kendinden beklenen metanet ve salâbeti göstermemektir.
Asaletin tehlikesi soyu ile övünmektir.
Cömertliğin tehlikesi israftır.

(Camiüssağir-10)