Cennete girmek her hayâsıza haramdır

Cennete girmek her hayâsıza haramdır

Hadis-i Şerif

Bismillahirrahmanirrahim

İbni Amr (ra) rivayet ediyor. Resulullah (asm) şöyle buyurdular:

Cennete girmek her hayâsıza haramdır.

(Camiüssağir-3648)