Cennet yüz derecedir

Cennet yüz derecedir

Hadis-i Şerif

Bismillahirrahmanirrahim

Ebû Said el-Hudri (ra) rivayet ediyor. Resulullah (asm) şöyle buyurdular:

Cennet yüz derecedir. Bütün âlemler bir tanesinde toplansa hepsini içine alır.

(Camiüssağir-3641)