Cennet ehli birbirlerine dönüp karşılıklı sorarlar

Cennet ehli birbirlerine dönüp karşılıklı sorarlar

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Tûr Sûresi 25-28. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

25-Hem (Cennet ehli) birbirlerine dönüp (hâllerinden) karşılıklı sorarlar.

26-Derler ki: “Daha önce gerçekten biz, (dünyada) âilemizin yanında iken (Allah’tan) korkan kimselerdik!”

27-“İşte Allah bize lûtfetti de (derilerden içeri) nüfûz edici o azabdan bizi korudu!”

28-“Gerçekten biz, bundan önce O’na duâ ediyorduk. Şübhesiz ki Berr (çok lütufta bulunan), Rahîm (çok merhamet eden) ancak O’dur.”