Cemaatler siyasetle arasına mesafe koymalı

Cemaatler siyasetle arasına mesafe koymalı

“Risale-i Nur ve siyaset” ilişkisini uzmanlara sorduk. Üçüncü konuğumuz Mardin Artuklu Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Zübeyir Akçe…

Röportaj: Nurettin Huyut - RisaleHaber

“Risale-i Nur ve siyaset” ilişkisini uzmanlara sorduk. Üçüncü konuğumuz Mardin Artuklu Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Zübeyir Akçe…

Risale-i Nur'a göre Demokratlık nedir?

Demokratlık: Sana yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapmamaktır. Adil ve dengeli bir empati kurabilmektir. Halkın ve bilhassa çoğunluğun temayülüne duyarlı olabilmektir. Bu arada azınlıkta kalan görüşlere hayat hakkı tanımak ve hukuklarını muhafaza etmektir. Demokratlığın mana ve mazrufuna bakmak gerekiyor. İsminde “halk” kelimesini barındıran bir partinin halka en uzak parti olması mümkün olduğu gibi “demokrat” ismini taşıyan bir partinin de demokratlık manasına en yabani bir parti olması da mümkündür.


Risale-i Nur'a göre Ahrarlık nedir?

Ahrarlık: Malumunuz “ahrar” hür kelimesinin çoğuludur. Siyaset tarihi içindeki terim anlamı ise devletin çatık kaş ve asık suratına karşı, halkın mağdur, mazlum ve masum yüzünü yansıtan siyasi çizginin başlangıç noktasıdır.  Halkın teveccühüne mazhar olmuş, gücünü halktan alan anti militarist çizgideki kitle partilerini bu çizginin devamı olarak ifade edebiliriz. Burada isim ve suretten çok mana ve siret daha fazla anlam ifade ediyor. Bal şişesi içine zehir koymak, koyunun üzerine koç, merkebin üzerine de kırat diye yazmak mümkündür. Ama tebeddülü esma ile hakikat değişmez.

zubeyir_akce_haberici.jpg


Risale-i Nur'a göre siyaset nedir ve nerede durulmalıdır? Risale-i Nur'a göre cemaat-siyaset mesafesi nasıl olmalıdır?

Genel olarak cemaatlerin özelde ise nur cemaatleri ülke yönetimine bigâne kalamaz. Uzayda yaşamıyorlar, parti politikalarının hizmetleriyle kesişen yönleri var. Bu nedenle siyasetten izole bir duruş hem gerçekçi hem de mümkün değildir. Ancak aşırı tarafgirlik, taraftarının yaptığı zulmü hoş görmesine, Risale terimleriyle ifade edecek olursak, muhalif taraftaki meleği şeytan, yanındaki şeytanı da melek olarak kabul etmesine neden olur. Cemaatler siyaset ile aralarına belli bir mesafe koymalıdır. Cemaatler, havaî fişekler nevinden gelip geçici gündemler üzerine hizmetlerini bina etmemeli. Çünkü cemaatlerin, yüzyılların eskitemeyeceği kadar uzun soluklu gündemleri olmalı. Karanlıkta yürüyenlere bilfiil temas etmeden eldeki fener ile siyasetçilere doğru yolu “irae” etmek, yol ve yön göstermek lazımdır.


Risale-i Nur'da, Hac bahsinde geçen "Siyaset-i Aliye-i İslamiye" ışığında, Nur talebelerinin siyasete bakışları hangi çerçevede olmalıdır?

Bediüzzaman, haccın hikmetlerinin ihmali yüzünden İslam âleminin Allah’ın kahır ve gazabına muhatap olduğunu söyler. Bu hikmet terk edildiğinde İslam âlemi, tanışma neticesinde oluşabilecek fikir birliğinden, yardımlaşma, iş bölümü ve işbirliği gibi İslam’ın yüksek siyasetinden de mahrum olmuş oluyor. Sevme, ancak tanıma ile mümkündür. İslam âlemi olarak dürbünün ters yönü ile birbirimize bakmışız ve yakını uzak zannetmişiz. Hac ve haccın alt şubeleri diyebileceğimiz İslamî uluslar arası organizasyonlar vasıtası ile tanışma, dayanışma ve işbirliği ruhu uyandırılmak suretiyle İslam’ın yüksek siyasetine hizmet edilebilir.

www.RisaleHaber.com