Cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir

Cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir

Hadis-i Şerif

Bismillahirrahmanirrahim

İbni Ömer (ra) rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuşlardır:

Cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan namazdan yirmiyedi derece daha faziletlidir.

(Camiüssağir-5074)