Bütün yolların kapanmış olduğunu tevehhüm etmek, cehaletin en büyük bir şahididir

Bütün yolların kapanmış olduğunu tevehhüm etmek, cehaletin en büyük bir şahididir

Günün Risale-i Nur dersi

Bismillahirrahmanirrahim

Zerre

Hidayet-i Kur'âniyenin şuâından

İ'lem eyyühe'l-aziz!

Cenâb-ı Hakka nâzır ve O'na vasıl olan yollar, kapılar, âlemin tabakaları, sahifeleri, mürekkebatı nisbetinde bir yekûn teşkil etmektedir.

Âdi bir yol kapandığı zaman bütün yolların kapanmış olduğunu tevehhüm etmek, cehaletin en büyük bir şahididir.

Bu adamın meseli, gayet büyük askerî bir karargâhı hâvi büyük bir şehirde, karargâhın bayrağını görmediğinden, sultanın ve askeriyeye ait bütün şeylerin inkârına veya teviline başlayan adamın meseli gibidir.

Bediüzzaman Said Nursi
Mesnevi-i Nuriye