Bunlar, hiss-i hayvanîden de mahrumdurlar

Bunlar, hiss-i hayvanîden de mahrumdurlar

Günün Risale-i Nur dersi

Bismillahirrahmanirrahim

﴾ وَمَا يَشْعُرُونَ 1 ﴿ : Yani, onlar yaptıkları hilenin nefislerine raci olduğunu hissetmiyorlar. Bu fezleke onların cehaletini ilân ediyor. Çünkü ukalâdan değildirler. Çünkü onların bu işi ukalâ işi değildir.

Ve keza, hayvan sınıfına da benzemiyorlar. Çünkü hayvanlar zararlı olan şeyleri hissettikleri zaman çekinirler. Demek bunlar, hiss-i hayvanîden de mahrumdurlar.

Öyleyse bunlar, ihtiyarları ve şuurları olmayan cemadat nev'ine dahildirler.

Dipnot-1: "Farkına varmıyorlar." Bakara Sûresi, 2:9.

Bediüzzaman Said Nursi
İşârâtü'l-İ'câz