Bu kullarımı senin şerrinden korumak bana ait dosdoğru bir yoldur

Bu kullarımı senin şerrinden korumak bana ait dosdoğru bir yoldur

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Hicr Sûresi 39-44. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

39, 40-(İblis) dedi ki: “Rabbim! Beni azdırmandan dolayı, (ben de) mutlaka onlara yeryüzünde (günahları) süsleyeceğim ve mutlaka onların hepsini azdıracağım!” “Ancak onlardan ihlâsa erdirilmiş olan kulların müstesnâ.”

41, 42-(Allah) buyurdu ki: “İşte bu (ihlâslı kullarımı senin şerrinden korumak) bana âid dosdoğru bir yoldur.” “Gerçekten kullarımın (hiçbiri) üzerinde senin bir hâkimiyetin yoktur; ancak azgınlardan sana uyanlar müstesnâ.”

43, 44-Artık muhakkak ki Cehennem, onların hepsine gerçekten va‘d olunan yerdir. Onun (birbirinden aşağı yedi tabaka için, ayrı ayrı) yedi kapısı vardır. Her bir kapı için, onlardan (o tabakanın ehli olacak azgınlardan) ayrılmış bir miktar vardır.