Böyle dediğinde, Allah 'Kulum Bana teslim oldu ve herşeyi de Bana teslim etti' buyurur

Böyle dediğinde, Allah 'Kulum Bana teslim oldu ve herşeyi de Bana teslim etti' buyurur

Hadis-i Şerif

Bismillahirrahmanirrahim

Ebû Hüreyre (ra) rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuşlardır:

Arşın altından ve Cennetin hazinesinden olan bir sözü size bildireyim mi? O "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh-Kötülükten sakınma ve iyiliğe güç yetirme ancak Allah'ın yardımıyladır" cümlesidir. Sen böyle dediğinde Allah "Kulum Bana teslim oldu ve herşeyi de Bana teslim etti" buyurur.

(Camiüssağir-2870)