Boş kaldığın zaman, hemen başka bir işe giriş, yorul!

Boş kaldığın zaman, hemen başka bir işe giriş, yorul!

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), İnşirah Sûresi 1-8. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor
[Mekke devrinde nâzil olmuştur, 8 âyettir.]

1-Göğsüne senin için (ilim ve hikmetle) inşirâh vermedik mi (genişletmedik mi)?

2, 3-Ve sırtına çok ağır gelen yükünü, senden indirmedik mi?

4-Hem senin için şânını yükseltmedik mi?

5-İşte şüphesiz zorlukla berâber, bir kolaylık vardır.

6-Gerçekten zorlukla berâber, bir kolaylık vardır.

7-O hâlde boş kaldığın zaman, hemen (başka bir işe giriş) yorul!

8-Ve artık ancak Rabbini arzula!