Biz, insanı hakir bir damla sudan süzülmüş hulâsadan yarattık, onu imtihân ediyoruz

Biz, insanı hakir bir damla sudan süzülmüş hulâsadan yarattık, onu imtihân ediyoruz

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), İnsan Suresi 1-4. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

1 . Gerçekten insan üzerine, o uzun devirden öyle bir zaman geçti ki (o, henüz) anılan bir şey değildi.

2 . Muhakkak ki biz, insanı karışık bir nutfeden (hakir bir damla sudan süzülmüş hulâsadan) yarattık; onu imtihân ediyoruz. Onun için kendisini işitici ve görücü kıldık.

3 . Şübhe yok ki biz, onu o (doğru) yola hidâyet ettik; (artık) ister şükredici (mü’min) olsun, ister nankör (kâfir)!

4 . Muhakkak ki biz, kâfirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık!