Biz Cennetteki o kadınları yeni bir yaratılışla yarattık

Biz Cennetteki o kadınları yeni bir yaratılışla yarattık

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Vakıa Suresi 27-40. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

27 . Ashâb-ı Yemîn (amel defterleri sağ eline verilenler) ise, ne (mutlu o) Ashâb-ı Yemîn(e)!

28,29,30,31,32,33,34 . (Onlar,) dikensiz sedir ağaçları ve (salkımları) dizili muz ağaçları içinde, yayılmış bir gölgede, çağlayan su (kenarların)da, tükenmeyen ve yasaklanmayan pek çok meyveler arasında ve yükseltilmiş döşeklerdedirler!

35 . Şübhesiz ki biz onları (Cennetteki o kadınlarını yeni) bir yaratılışla yarattık.

36 . İşte onları (dâimî) bâkireler kıldık!

37 . Eşlerine düşkün ve (onların hepsi) aynı yaştadırlar.

38,39,40 . (Bunlar) Ashâb-ı Yemîn içindir! (Onlar) önceki (ümmet)lerden birçok, sonrakilerden de birçoktur.