Birtakım kadınlar başka kadınlarla alay etmesinler!

Birtakım kadınlar başka kadınlarla alay etmesinler!

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Hucurat Suresi 11. ayetinde meâlen şöyle buyuruyor

11. Ey îmân edenler! Bir topluluk, (başka) bir toplulukla alay etmesin; olur ki(onlar), kendilerinden daha hayırlı olabilirler! Birtakım kadınlar da (başka) kadınlarla (alay etmesinler)! Belki (onlar da) kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kendinizi (birbirinizi) de ayıplamayın ve birbirinizi (kötü) lâkablar ile çağırmayın! Îmandan sonra fâsıklık ismi (günahla anılmak), ne kötüdür! Artık kim (bu kötü amelinden vazgeçerek) tevbe etmezse, işte onlar zâlimlerin ta kendileridir!