Birisi bir adamı aralarında ondan daha liyakatlisi bulunduğunu bile bile on kişiye idareci yapsa

Birisi bir adamı aralarında ondan daha liyakatlisi bulunduğunu bile bile on kişiye idareci yapsa

Hadis-i Şerif

Bismillahirrahmanirrahim

Huzeyfe (ra) rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuşlardır:

Birisi bir adamı aralarında ondan daha liyakatlisi bulunduğunu bile bile on kişiye idareci yapsa, Allah'a, Resulüne ve İslâm topluluğuna hıyanet etmiş olur.

(Camiüssağir-2949)