Biriniz aksırdığında iki eliyle yüzünü kapatsın ve sesini kıssın

Biriniz aksırdığında iki eliyle yüzünü kapatsın ve sesini kıssın

Hadis-i Şerif

Bismillahirrahmanirrahim

Ebu Hüreyre (ra) rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuşlardır:

Biriniz aksırdığında iki eliyle yüzünü kapatsın ve sesini kıssın.

(Camiüssağir-755)