Bırak, yesinler, içsinler, zevk etsinler yaptıklarının âkıbetini ileride bilecekler!

Bırak, yesinler, içsinler, zevk etsinler yaptıklarının âkıbetini ileride bilecekler!

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Hicr Sûresi 1-5. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:
[Mekke devrinde nâzil olmuştur, 99 âyettir.]
(Hicr, Hicaz (Medîne) ile Şam arasında bir yerin ismidir. Semûd kavmi burada yaşamıştır.)

1-Elif, Lâm, Râ. Bunlar, (satırlarda yazılı olan) Kitâb’ın ve (hak ile bâtılı) apaçık beyân eden (okunmakta olan) bir Kur’ân’ın âyetleridir.

2-Bir zaman olur (Cehenneme girdiklerinde) inkâr edenler arzu ederler ki, keşke Müslüman kimseler olsaydılar!

3-Onları bırak, yesinler (içsinler), zevk etsinler ve emel, onları oyalaya dursun; artık (yaptıklarının âkıbetini) ileride bilecekler!

4-5-Hâlbuki (biz) hiçbir şehri, kendisi için belli bir kitab (kader) olmadan helâk etmedik. Hiçbir ümmet, ne ecelinin önüne geçebilir, ne de (ondan) geri kalabilir.