Bir mü'min bir mümine zulmederse, Allah ondan mutlaka intikamını alır

Bir mü'min bir mümine zulmederse, Allah ondan mutlaka intikamını alır

Hadis-i Şerif

Bismillahirrahmanirrahim

Ebû Said el-Hudrî (ra) rivayet ediyor. Resulullah (asm) şöyle buyurdular:

Ey insanlar! Allah'tan korkun! Allah'a yemin ederim ki bir mü'min bir mümine zulmederse, Allah Kıyamet Gününde ondan mutlaka intikamını alır.

(Camiussağir-3014)