Bir küll ne şeye muhtaç ise, cüz'ü de o şeye muhtaçtır

Bir küll ne şeye muhtaç ise, cüz'ü de o şeye muhtaçtır

Günün Risale-i Nur dersi

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

İ'lem eyyühe'l-aziz! (Ey aziz kardeşim bil ki:) 

Bir küll ne şeye muhtaç ise, cüz'ü de o şeye muhtaçtır. 

Meselâ, bir şecerenin meydana gelmesi için ne lâzımsa, bir semerenin vücuduna da lâzımdır. 

Öyleyse, semerenin Hâlıkı, şecerenin de Hâlıkı O oluyor.

Hattâ arzın ve şecere-i hilkatın da Hâlıkı, o Hâlık olacaktır.

Bediüzzaman Said Nursi
Mesnevi-i Nuriye