Bir incir tohumunu muhafaza eden, beşerin â'mâlini ihmal etmez

Bir incir tohumunu muhafaza eden, beşerin â'mâlini ihmal etmez

Günün Risale-i Nur dersi

Bismillahirrahmanirrahim

İ'lem eyyühe'l-aziz!

Bir incir tohumunu tavırdan tavıra hıfzeden, devirden devire himaye eden, inhilâlden vikaye eden

ve o tohumda incir ağacının teşkilâtına lâzım olan esasları kemâl-i ihtimam ile muhafaza eden,

elbette ve elbette, halife-i arz ünvanını alan nev-i beşerin â'mâlini ihmal etmez, hıfzeder.

Bediüzzaman Said Nursi
Mesnevi-i Nuriye