Bilin ki, mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak birer imtihandır

Bilin ki, mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak birer imtihandır

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Enfal Suresi 27-29. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

27 . Ey îmân edenler! Allah’a ve Resûl(ün)e ihânet etmeyin! Hem siz bile bile emânetlerinize de hâinlik etmeyin!

28 . Ve bilin ki, mallarınız ve çocuklarınız (sizin için) ancak birer imtihandır, büyük mükâfât ise ancak Allah katındadır.

29 . Ey îmân edenler! Eğer Allah’dan sakınırsanız, size furkān (hak ile bâtılı ayıracak bir anlayış) verir, kötülüklerinizi örter ve size mağfiret eder. Çünki Allah, (pek) büyük ihsan sâhibidir.