Bilim adamları bulamadı! Nil Nehri'nin kaynağını Said Nursi açıklıyor

Bilim adamları bulamadı! Nil Nehri'nin kaynağını Said Nursi açıklıyor

Dünyanın en uzun nehri Nil'in kaynağına dair doyurucu bir açıklama yapamayan bilim adamları yaşını tahmin etmeye çalışıyor. Nil Nehri'nin kaynağını Bediüzzaman Hadis-i Şerif'le açıklıyor

İbrahim Mert-RİSALEHABER

LiveScience'ın haberine göre, sonuçları "Nature Geoscience" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde Nil ile aynı zamanda oluştuğu düşünülen Etiyopya yükseltilerinde yer alan platoda eski zamanlardan kalma volkanik kaya örnekleri ile nehrin Mısır'ın kuzeyinden Akdeniz'e döküldüğü bölge Nil Deltası'ndan alınan tortullar incelendi.

Teksas Üniversitesi Jackson Yerbilimleri Okulu'nda görevli Profesör Claudio Faccenna liderliğindeki ekibin karşılaştırmalı çalışmasında, volkanik kaya ile tortulların içerik bakımından eşleştiği ve 20 ila 30 milyon yıl yaşında olduğu tespit edildi.

Bediüzzaman: Dört nehir Cennetten geliyor

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Hadis-i Şerif'e dayanarak bazı nehirlerin cennetten geldiğini ifade etmektedir. Suların kaynağı ile harcanan suyun bir olmadığına dikkat çeken Bediüzzaman, dünya şartlarında imkansız bir durumun olduğuna dikkat çekiyor.

Âyetü'l-Kübra'daki ilgili bölüm şöyle:

"Sonra o misafir, nehirlere bakar, görür ki: Menfaatleri ve vazifeleri ve varidat ve sarfiyatları o kadar hakîmâne ve rahîmânedir; bilbedahe ispat eder ki, bütün ırmaklar, pınarlar, çaylar, büyük nehirler, bir Rahmân-ı Zülcelâli ve'l-İkramın hazine-i rahmetinden çıkıyorlar ve akıyorlar. Hattâ o kadar fevkalâde iddihar ve sarf ediliyorlar ki, "Dört nehir Cennetten geliyorlar" diye rivâyet edilmiş. Yani, zâhirî esbabın pek fevkinde olduklarından, mânevî bir cennetin hazinesinden ve yalnız gaybî ve tükenmez bir menbaın feyzinden akıyorlar demektir. Meselâ, Mısır'ın kumistanını bir cennete çeviren Nil-i mübarek, cenup tarafından, Cebel-i Kamer denilen bir dağdan, mütemadiyen küçük bir deniz gibi tükenmeden akıyor. Altı aydaki sarfiyatı dağ şeklinde toplansa ve buzlansa, o dağdan daha büyük olur. Halbuki o dağdan ona ayrılan yer ve mahzen, altı kısımdan bir kısım olmaz. Varidatı ise, o mıntıka-i hârrede pek az gelen ve susamış toprak çabuk yuttuğu için mahzene az giden yağmur, elbette o muvazene-i vâsiayı muhafaza edemediğinden, o Nil-i mübarek âdet-i arziye fevkinde bir gaybî cennetten çıkıyor diye rivayeti gayet manidar ve güzel bir hakikati ifade ediyor."

Nil ve diğer nehirler hakkında Hadis-i Şerif

Konuyla ilgili Sorularla Risale'deki yorum da şöyle:

Burada Nil nehrinin kaynağının cennetten olduğu ifade ediliyor. Nitekim bu hadislerde de bildirilmiştir. Çünkü Nil’in gelir gider dengesi sebepler açısından mantıksız duruyor; çöl iklimindeki gelir o kadar az ki Nil’in giderini karşılamaz. Demek Nil’in kaynağı başka bir taraftan geliyor demektir; o kaynak da cennettir.

"Seyhan, Ceyhan, Fırat ve Nil Cennet nehirlerindendir.” (Müslim, Cennet, 26)

Ebû Hüreyre’nin rivayet ettiği aynı hadis-i şerifin Müsned’deki meâli de şöyledir:

“Dört nehir cennetten fışkırmıştır: Fırat, Nil, Seyhan, Ceyhan.” (Müsned, II/261, 289, 440)

Fahrüddin er-Râzî ise Mü’minûn Sûresinin 20. âyetinin izahında İbni Abbas’tan (r.a.) şu rivayete kaydeder:

“Cenab-ı Hak cennetten beş nehir indirmiştir: Seyhun, Ceyhun, Dicle, Fırat ve Nil.” (Futûhu'l-Gayb, 23:89) 

Şu üç nehrin menbaları Cennettendir

Bediüzzaman Hazretleri bu gibi hadislere dayanarak, Nil nehrinin kaynağının cennetten olduğunu şöyle Yirminci Söz'de şöyle ifade ediyor:

"İşte, bu sırra işareten, bu mânâyı ifade için, hadiste rivayet ediliyor ki, 'O üç nehrin herbirine cennetten birer katre her vakit damlıyor ve ondan bereketlidirler.'  Hem bir rivayette denilmiş ki: 'Şu üç nehrin menbaları Cennettendir."

"Şu rivayetin hakikati şudur ki: Madem esbab-ı maddiye, şunların bu derece kesretli nebeânına kabil değildir. Elbette menbaları bir âlem-i gaybdadır ve gizli bir hazine-i rahmetten gelir ki, masarifle varidatın muvazenesi devam eder."

HABERE YORUM KAT
YORUM KURALLARI: Risale Haber yayın politikasına uymayan;
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve BÜYÜK HARFLERLE yazılmış yorumlar
Adınız kısmına uygun olmayan ve saçma rumuzlar onaylanmamaktadır.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.
3 Yorum