Beşinci Şua: Vukuat-ı Süfyaniye Şam'ın etrafında ve Arabistan'da tasvir edilmiş

Beşinci Şua: Vukuat-ı Süfyaniye Şam'ın etrafında ve Arabistan'da tasvir edilmiş

Günün Risale-i Nur dersi

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

DOKUZUNCU MESELE

Rivayetlerde, vukuat-ı Süfyaniye ve hâdisât-ı istikbaliye Şam'ın etrafında ve Arabistan'da tasvir edilmiş.

Allahu a'lem, bunun bir te'vili şudur ki: Merkez-i hilâfet eski zamanda Irak'ta ve Şam'da ve Medine'de bulunduğundan, râvîler kendi içtihadlarıyla, daimî öyle kalacak gibi mânâ verip, merkez-i Hükûmet-i İslâmiye yakınlarında tasvir etmişler, Halep ve Şam demişler. Hadîsin mücmel haberlerini, kendi içtihadlarıyla tafsil etmişler.

Bediüzzaman Said Nursi
Şualar