Beşinci Şua: Ezan ve kamet gibi şeâirde Allah yerine başka isim konulacak

Beşinci Şua: Ezan ve kamet gibi şeâirde Allah yerine başka isim konulacak

Günün Risale-i Nur dersi

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

DÖRDÜNCÜ MESELE

Rivâyette var ki, "Âhirzamanda Allah Allah diyecek kalmaz." 1

لاَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلاَّ اللهُ 2 bunun bir te'vili şu olmak gerektir ki: "Allah Allah Allah" deyip zikreden tekyeler, zikirhâneler, medreseler kapanacak ve ezan ve kàmet gibi şeâirde ismullah yerine başka isim konulacak demektir. Yoksa, umum insanlar küfr-ü mutlaka düşecekler demek değildir.

Çünkü Allah'ı inkâr etmek, kâinatı inkâr etmek kadar akıldan uzaktır. Umum değil, belki ekser insanlarda dahi vukuunu akıl kabul etmez. Kâfirler Allah'ı inkâr etmiyorlar, yalnız sıfâtında hatâ ediyorlar.

Diğer bir te'vili şudur ki: Kıyamet kopmasının dehşetini görmemek için, mü'minlerin ruhları bir parça evvel kabzedilir. Kıyamet kâfirlerin başlarında patlar.

Bediüzzaman Said Nursi
Şualar

1) Müslim, İmân: 234; Tirmizi, Fiten: 35; Müsned, 3:107, 201, 259.
2) Gaybı ancak Allah bilir.